SUNDHEDSFORSIKRING

 

 

 

 

 

 

 

Mange patienter har selv eller via jobbet fået tegnet en sundhedsforsikring. For det meste kan den bruges til at komme til en hurtigere scanning, speciallægevurderinger, eller til at komme til fysioterapeut, psykolog, kiropraktor med mere. Mange sundhedsforsikringer kræver egen læges attestation, for at du som patient kan få adgang til disse tilbud.

Da der ikke foreligger en aftale mellem vores fagforening og forsikringsselskaberne angående dette har vi i Jacobilægerne besluttet følgende: 

Hvis du som patient ville være berettiget til en henvisning til det pågældende undersøgelses- eller behandlingstilbud indenfor det offentlige sundhedsvæsen, så kan du få en kopi af din henvisning med til sundhedsforsikringen uden ekstra beregning.

Hvis du som patient ikke er berettiget til en henvisning indenfor det offentlige sundhedsvæsen, så kan du, hvis lægen skønner det formålstjenestelig godt få en attestation. Prisen beregnes efter lægens tidsforbrug dog minimum 300 kr. Pengene vil, alt efter din forsikring, muligvis kunne refunderes fra dem.